Live: भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना)

4;39pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना),भारत ११९/२ धावा, २२.२ षटकांत

 

3:57pm  भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना), भारत ५७/२ धावा, ११.० षटकांत

 

3:47pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना), भारत ४८/२ धावा, १०.० षटकांत

 

3:43pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना),भारत ३८/२ धावा, ९.० षटकांत

 

3:39pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना), भारत ३२/२ धावा, ८.० षटकांत

 

3:34pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना), भारत २४/२ धावा, ७.० षटकांत

 

3:31pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना), भारत २२/२ धावा, ६.४ षटकांत

 

3:29pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना), भारत २१/२ धावा, ६.१ षटकांत

 

3:20pm भारत विरुद्ध बांगलादेश (सराव सामना), भारत १७/१ धावा, ५.० षटकांत

 

3:00pm  बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला.